Monday, August 18, 2008

Tentang Kongres Industri Hiburan dan Kesenian

Mulai Jumaat 15-17 Ogos yang lalu, kami semua berkampung di JB bagi menghadiri Kongres Kebangsaan Industri Hiburan dan Kesenian Malaysia yang pertama. Sangat historic kerana inilah kali pertama sebahagian besar NGO yang berkaitan hiburan dan kesenian bergabung tenaga dan berkongres untuk mencari hala tuju dan mengeratkan perpaduan serta bergerak dalam satu nada yang sama iaitu untuk memartabat industri hiburan dan kesenian negara ini. Dah 50 tahun kita merdeka ini kali pertama perkara ini berlaku. Alangkah bahagianya bila mengetahui ramai orang yang mempunyai objektif dan aspirasi yang sama dapat berjumpa dan berbincang, berdebat dan mengambil keputusan dan membuat resolusi mengenai berbagai perkara.
Pun begitu, ada banyak orang dan NGO yang terlibat dengan kesenian tidak dijemput dalam kongres ini. Sama seperti ribut2 nak hari Seniman baru2 ini, sahabat2 dalam Persatuan Penulis tidak dijemput sama. Kenapa Persatuan Penulis harus dipinggirkan? Kesenian tak masuk sastera kah? Dan Kesenian juga harus merangkum seni rupa. Mereka ini juga tak masuk geng nampaknya. Kita telah dan sering menyempitkan makna industri kesenian kepada filem, teater, tari, muzik sahaja. Ini tak harus berlaku dan pengertian kesenian harus merangkumi semua aspek seni. Sama juga dengan sambutan Hari Seniman. Kesusasteraan adalah seni paling pokok dalam teater, filem dan juga tari. Banyak konsep2 seni dalam sastera di pinjam, di aplikasi dan diguna dalam teater dan filem terutama dalam aspek penulisan skrip. Malah skrip itu adalah karya tulisan yang tidak ada bezanya dengan penulisan novel, cerpen dll. Semoga sesuatu dilakukan di masa yang akan datang mengenai perkara ini jika kita benar2 mahu mengembeling tenaga, pemikiran dan aspirasi untuk memartabat industri seni di negara ini.

0 comments: